Điều khoản sử dụng

Điều khoản sử dụng: Blog Con Hình Con Chữ đại diện cho tiếng nói, quan điểm riêng của tác giả của nó. Nếu có trích dẫn nguồn từ đâu, tôi sẽ nhắc credit hoặc dẫn link tới tác giả của nó.

Tôi đảm bảo tài nguyên sử dụng trên trang web này hoặc là của bản thân, hoặc sử dụng dưới sự cho phép của tác giả.

Ngược lại, bạn có thể dùng tài nguyên trên trang của tôi với điều kiện dẫn nguồn rõ ràng hoặc sẽ rất hoan nghênh nếu bạn liên hệ với tôi trước và thả một đường link nơi tài nguyên của tôi được dùng vì tôi cũng rất vui khi có người quan tâm đến tiếng nói hay sản phẩm nghệ thuật của mình.

chinhhunky taking photo

Hii cả nhà!

Welcome đến với blog Con hình con chữ!

Mình yêu thích rất nhiều thứ nhưng may mắn nhất là trong đó có sở thích viết lách. Do đó, mình mới đủ tình yêu để có một trang web cá nhân, chia sẻ mọi thứ về nhiếp ảnh, sách, phim, trekking,... mà mình đã trải nghiệm.

Click để hiểu hơn nữa về mình