Tag Archives: Sách

Tập trung làm việc: Khoa học đằng sau Deep work

Tap trung lam viec03

Trong cuốn sách “Deep work rules for focused success in a distracted world” – Cal Newport có nhắc đến một nghiên cứu khá hay về “tập trung làm việc” từng được xuất bản trên báo Psychological Science vào năm 2008. Đây là nghiên cứu được thực hiện trên 2 nhóm người. Nhóm thứ nhất có […]

DMCA.com Protection Status