Buổi đào tạo sáng nay về Cách chụp ảnh và quay video phóng sự bằng điện thoại bởi Phòng FMC, FPT.

Giảng viên, nhà báo hình Lê Minh Sơn, đã đưa chúng tôi qua những định nghĩa cơ bản nhất về thế nào là một bố cục ảnh tốt, điều khiến tôi cảm thấy có phần dài dòng và không đúng trọng tâm của buổi chia sẻ. Nó giống một buổi giới thiệu về nhiếp ảnh thì đúng hơn.

Tuy nhiên, đây là một vài điều để tổng kết buổi học:

– Luôn tìm kiếm những góc chụp Cận, Trung, Toàn để chụp phóng sự.
– Một bức ảnh không được chỉnh sửa đến nỗi thay đổi sự thật.
– Đứng dạng chân ngang vai và đưa tay lại, tựa vào thân mình để tránh chụp hình bị rung.

Phía dưới là một vài ảnh mình chụp trong buổi học, đó cũng chính là bài tập về nhà.

This morning’s training session on How to Shoot Documentary Photos and Videos with Your Smartphone by FPT’s FMC department.

The lecturer, photo journalist Le Minh Son, led us through the whole basic definitions of good compositions which I found a bit lengthened and off the point. It’s more like an introduction to photography to be exact.

However, here are some learnings for a recap:

– Always look for extreme close-up, mid close and full shots.
– An edited photo must not change the nature of it.
– Stretch your feet according to the length between your shoulders and withdraw your arms so that they lean on your torso to avoid shaky photos.

Below are some of the photos I took during today’s training session, which is also my homework.

Bài viết nổi bậtXem thêm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

DMCA.com Protection Status